Geen sociale huurders met betalingsachterstand meer uit woningen gezet in Gent

16/12/11 om 10:35 - Bijgewerkt om 10:35

(Belga) Huurders van een sociale woning aan een huisvestingsmaatschappij kunnen in Gent bij wanbetaling niet meer uit hun woning gezet worden. Dat werd afgesproken tussen het OCMW Gent en alle huisvestingsmaatschappijen met woningen in de Arteveldestad.

Jaarlijks kampen in Gent tussen de 600 en 800 sociale huurders met betalingsproblemen. Sinds 1996 bestaat een systeem voor huurachterstalbemiddeling tussen het OCMW Gent en een aantal sociale huisvestingsmaatschappijen, maar dat werd uitgebreid tot alle huisvestingsmaatschappijen met woningen op Gents grondgebied. "Huurders met twee maanden huurachterstal zullen door het OCMW worden gecontacteerd", aldus OCMW-voorzitter Geert Versnick (Open Vld). "Samen met de huurders stelt het OCMW Gent een afbetalingsplan op, waarbij wordt getracht om de opgelopen huurachterstal binnen de zes maanden aan te zuiveren." Er werd afgesproken dat de sociale huisvestingsmaatschappijen geen verdere gerechtelijke stappen ondernemen, zolang het OCMW bemiddelt en een afbetalingsplan voorlegt. Door een systeem van "zekerheidsstelling" kan het OCMW ook garant staan voor huurwaarborgen bij het afsluiten van een contract. In 2010 maakten 461 sociale huurders daarvan gebruik, een stijging met 39,3 procent ten opzichte van 2007. Er kunnen ook 52 daklozen een huurcontract krijgen via woonbegeleiding, een stijging met ruim driekwart ten opzichte van het begin van de legislatuur. "Daklozen die een woning krijgen, worden bovendien niet alleen geholpen in administratieve afhandelingen, maar leren ook huishoudelijke vaardigheden en worden aangemoedigd tot deelname in de maatschappij", aldus Versnick. (MVL)

Onze partners