Geen recht op bijstand tijdens beroep tegen afwijzing tweede asielaanvraag

17/12/15 om 11:26 - Bijgewerkt om 11:26

Bron: Belga

(Belga) België mag sociale bijstand weigeren aan vreemdelingen die beroep aantekenen tegen de beslissing om een tweede asielaanvraag onontvankelijk te verklaren. Die beroepsprocedure werkt niet opschortend. Dat staat vandaag in een nieuw arrest van het Europees Hof van Justitie.

De zaak draaide rond de Senegalees Abdoulaye Amadou Tall, die in België een asielaanvraag indiende die in 2013 werd geweigerd. Intussen kreeg hij sociale bijstand van het OCMW van Hoei. Tall bracht zijn dossier tot voor de Raad van State, maar daar werd de weigering bevestigd. In 2014 diende Tall een tweede asielaanvraag in bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), dat na onderzoek besliste die aanvraag niet in overweging te nemen. Op 10 februari 2014 kreeg Tall het bevel om België te verlaten, het OCMW had intussen zijn bijstand ingetrokken. Het dossier van Tall kwam op de tafel van het Europees Hof van Justitie terecht. Dat boog zich over de vraag of de Senegalees - en alle andere vreemdelingen in zijn situatie - verblijfsrecht en het recht op sociale bijstand heeft omdat hij beroep aantekende tegen de beslissing om zijn tweede asielaanvraag niet in overweging te nemen. In België is dat dus niet het geval en het Hof volgt ons land daarin. Het zegt in zijn arrest dat het aantekenen van beroep tegen de beslissing om een hernieuwd asielverzoek niet opnieuw te behandelen niet opschortend werkt. (Belga)

Onze partners