Geen milieuvergunning voor E.ON-steenkoolcentrale in Antwerpse haven

02/12/11 om 17:29 - Bijgewerkt om 17:29

(Belga) Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heeft de milieuvergunning voor de bouw van een steenkoolcentrale van de Duitse energiereus E.ON in de Antwerpse haven geweigerd. Als argument wijst ze op de slechte luchtkwaliteit die er nu al is in het Antwerpse havengebied.

E.ON had plannen om in het Antwerpse havengebied een grote steenkoolcentrale te bouwen. De centrale zou een vermogen hebben van 1.100 megawatt, wat zou overeenkomen met zo'n 8 procent van de elektriciteitsbehoefte in België. De Duitse energiereus diende in mei 2010 een milieuvergunningsaanvraag in bij de provincie Antwerpen. De deputatie weigerde die vergunning, met name omdat de centrale jaarlijks meer dan 6 miljoen ton CO2 zou uitstoten of een equivalent van 3 miljoen auto's. E.ON kon volgens de provincie onvoldoende garanties voorleggen om de lokale milieu-impact op te vangen. E.ON ging bij de bevoegde Vlaamse minister, Joke Schauvliege, in beroep tegen de weigering. Die besliste nu het beroep ongegrond te verklaren. Schauvliege verwijst naar de problemen die er nu al zijn met de luchtkwaliteit in de Antwerpse haven, met name op het vlak van NOx en fijn stof. Uit cijfers blijkt ook dat er in Vlaanderen twee plaatsen zijn waar de jaargemiddelde grenswaarde voor NO2 (stikstofoxiden) wordt overschreden en dat zijn de agglomeratie Antwerpen en de haven van Antwerpen. (KAV)

Onze partners