Geen geld voor extra agenten

13/01/13 om 10:43 - Bijgewerkt om 10:43

Open VLD pleit voor een overheveling van taken naar de privésector.

Geen geld voor extra agenten

© Belga

De komende vijf jaar wordt één vertrekkende agent op dertien niet vervangen. Daarmee scoort de politie opmerkelijk beter dan de andere federale overheidsdiensten, waar twee op drie ambtenaren niet vervangen wordt. Open VLD pleit daarom voor een overheveling van taken naar de privésector.

Dat bericht De Zondag. De krant baseert zich op een schriftelijke vraag van senator Guido De Padt (Open VLD) aan minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH).

Uit de cijfers blijkt dat het aantal politiemensen de voorbije 5 jaar met meer dan 2.500 steeg. De komende 5 jaar wordt 1 op 13 niet vervangen. Er zullen naar schatting een kleine 7.700 politieagenten verdwijnen, en 7.100 agenten aangeworven worden.

"Er wordt duidelijk blijvend geïnvesteerd in veiligheid", zegt De Padt in De Zondag. "En dat is een goede zaak. Maar aan alles zijn limieten. Ik vrees dat we hiermee stilaan aan het einde van onze financiële mogelijkheden komen. We kunnen dus niet blijven mensen aanwerven. Alternatieve oplossingen dringen zich op."

Privésector

Open VLD wil daarom de kerntaken van de politie oplijsten. Daarnaast denken de liberalen aan een interne reorganisatie en de overheveling van taken naar de privésector.

"We hebben nood aan een efficiëntere en effectievere politie waarbij heel wat capaciteit wordt vrijgemaakt voor het echte politiewerk. Naast een modern personeelsbeleid en informatiebeheer denken we ook aan een uitbesteding van politietaken aan de private sector. Hiervoor is een duidelijke taakverdeling en aanpassing van het wettelijk kader nodig." (Belga/KVDA)

Lees meer over:

Onze partners