Geen actuadebat over Versnick/Optima in Oost-Vlaamse provincieraad

20/06/16 om 22:25 - Bijgewerkt om 22:25

Verwijzend naar het huishoudelijk reglement, waarin staat dat actuele thema's via mondelinge vragen worden behandeld, wijst de Oost-Vlaamse provincieraadsvoorzitter het verzoek van N-VA van de hand om woensdag een actuadebat de Optima bank te houden.

Geen actuadebat over Versnick/Optima in Oost-Vlaamse provincieraad

Jeroen Lemaitre, N-VA-fractieleider in de Oost-Vlaamse provincieraad © BELGA

N-VA, de grootste (oppositie)partij uit de Oost-Vlaamse provincie wil de rol van gedeputeerde Geert Versnick (Open VLD) bij Optima bank uitspitten en zal via een fractievoorzittersoverleg de kwestie opnieuw ter sprake brengen.

In Oost-Vlaanderen is er een coalitie CD&V, SP.A en Open VLD.

Provincieraadsvoorzitter Greet De Troyer (SP.A) merkt op dat er meerdere vragen over hetzelfde onderwerp werden ingediend, ook Groen en Vlaams Belang dienden vragen in, en stelt voor om de behandeling en het beantwoorden te koppelen "zodat de zaak in een aansluitend geheel aan bod kan komen".

'Niet verboden'

N-VA-fractievoorzitter Jeroen Lemaitre betreurt de beslissing. "Dat een actuadebat niet specifiek voorzien is in het huishoudelijk reglement kan, mijns inziens, geen belemmering zijn", zegt Lemaitre. "Het reglement verbiedt het ook niet. De provincieraad lijkt mij bovendien zelf verantwoordelijk voor het organiseren van haar werkzaamheden die buiten het reglement vallen".

Lemaitre vindt de format van mondelinge vragen onvoldoende, omdat er maar een beperkt aantal keer kan tussengekomen worden. "Een echt debat waarin het dossier grondig kan behandeld worden, lijkt mij noodzakelijk."

De fractievoorzitter zal zijn vraag opwerpen bij het fractievoorzittersoverleg, in de hoop hen te overtuigen van een debat.

(Belga/RR)

Onze partners