Gatz wil voorstellen musea in overweging nemen

27/01/16 om 12:21 - Bijgewerkt om 12:21

Bron: Belga

(Belga) Vlaams Cultuurminister Sven Gatz is naar eigen zeggen bereid de voorstellen van de Vlaamse musea in overweging te nemen. Die vragen in een gemeenschappelijke visienota om extra budgetten, voor hun toegenomen taken en verantwoordelijkheden.

Het overlegplatform van de Vlaamse musea werkte dinsdag een visienota af. Daarin schrijven ze dat het water hen aan de lippen staat. "Er is dringend nood aan meer middelen voor de opbouw, implementatie en uitwisseling van expertise in en tussen de musea." De musea krijgen er steeds meer taken bij: "Van musea wordt verwacht dat ze hun activa inzetten om verschillende maatschappelijke groepen dichter bij elkaar te brengen, te activeren en te engageren." En: "Musea worden ook steeds meer bruggenbouwers tussen wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en de bedrijfswereld, tussen het verleden en het heden." Daarnaast moeten ze zich bezighouden met digitalisering. "De digitale uitdaging waar de Vlaamse musea mee worden geconfronteerd gaat over veel meer dan het digitaliseren en inventariseren van de museumcollecties. Musea worden ook steeds sterker uitgedaagd om de verzamelde data via publieksapplicaties te ontsluiten en te delen voor hergebruik." Om al die rollen te kunnen blijven vervullen vragen ze in de visienota, ondertekend door onder meer SMAK, MAS en Dossin, om meer middelen. Gatz zegt in een reactie de voorstellen in overweging te nemen. De minister werkt momenteel aan een conceptnota cultureel erfgoed met het oog op een nieuw erfgoeddecreet. "Ik ben blij dat de museumsector zich verenigt om hun toekomstvisie te bundelen en zo op een heel constructieve manier mee na te denken over het toekomstig museumbeleid." Op 4 februari wordt de eerste aanzet van de nota afgetoetst met de sector. (Belga)

Onze partners