Gaat Stefaniatunnel tijdelijk weer open?

25/01/16 om 18:38 - Bijgewerkt om 18:38

De Brusselse regering zal alles in het werk stellen om de volledige renovatie van de Stefaniatunnel te garanderen. Ze laat ook bestuderen of de tunnel opnieuw geopend kan worden door middel van een tijdelijke constructie, in afwachting van de renovatie.

Gaat Stefaniatunnel tijdelijk weer open?

© BELGA

Het Brussels gewest telt 25 tunnels met een totale lengte van 11 kilometer. Al deze tunnels dateren van voor de oprichting van het gewest, op de Belliardtunnel na. De Stefaniatunnel, die sinds 22 januari gesloten is, werd eind jaren '50 gebouwd. Het volledige net is verouderd, benadrukte minister-president Rudi Vervoort.

De Brusselse regering houdt dinsdag om 8.30 uur een bijzondere ministerraad om een stand van zaken op te maken en de agenda voor de volledige renovatie van de Stefaniatunnel. Voor de regering staat het waarborgen van de veiligheid van de gebruikers centraal, benadrukten Vervoort en minister van Mobiliteit Pascal Smet. Alles zal in het werk gesteld worden om de sluitingsduur van de Stefaniatunnel te beperken.

Sluitingsduur Stefaniatunnel beperken

Mobiel Brussel zei vrijdag dat de tunnel een jaar gesloten zou moeten blijven voor de nodige renovatie. Maar de regering heeft aangedrongen om met inachtneming van de veiligheid alle opties te onderzoeken om deze duur de beperken om de sociaaleconomische impact te minimaliseren. De Brusselse regering wil de administratie versterken met een team van experten, gespecialiseerd in tunnelbeheer om snelle vorderingen te kunnen boeken.

Intussen werken de regering, Mobile Brussel, de gemeenten en politiezones een nood-mobiliteitsplan uit om het verkeer bovengronds zo goed mogelijk te begeleiden. De regeringsleden benadrukten dat de keuze om de Stefaniatunnel te sluiten enkel uit veiligheidsoverwegingen is gemaakt. De kosten van de renovatie van alle tunnels wordt geschat op 550 miljoen à 1 miljard euro.

Geen systematische controle veiligheid Brusselse tunnels

"We vragen geen geld", verklaarden zowel Vervoort als Smet. Voor de minister-president moet er een budgettair mechanisme gevonden worden om de kosten voor de renovatie van de tunnels budgettair neutraal te houden. Dat kan volgens Smet bijvoorbeeld door beroep te doen op de Europese Investeringsbank of te werken met een PPS-constructie, maar dan zouden de gebruikers van de tunnels (tol) moeten betalen.

Pascal Smet zei herhaaldelijk dat hij niet naar het verleden wilde kijken. Maar hij herinnerde eraan dat hij in zijn eerste mandaat als Brussels minister van Mobiliteit (2004-2008) vastgesteld had dat er geen systematische controle van de veiligheid van de Brusselse tunnels gebeurde. "Ik heb in 2008 als eerste een apart begrotingsartikel Tunnelveiligheid gecreëerd. Daarvoor werd 10 miljoen euro ingeschreven", zei de sp.a'er.

De jaren nadien schommelde het bedrag, maar bij de start van deze legislatuur verhoogde Smet de middelen voor de veiligheid en renovatie van de tunnels tot 30,5 miljoen, zowel vorig als dit jaar. (Belga/NSK)

Onze partners