Franstalig onderhandelaar klapt uit de biecht over N-VA-eisen

03/08/10 om 13:06 - Bijgewerkt om 13:06

De N-VA betreurt de lekken, maar wil over de inhoud van het krantenartikel geen commentaar kwijt.

Ondanks de oproep tot discretie van preformateur Elio Di Rupo heeft een Franstalig onderhandelaar in La Libre Belgique uit de biecht geklapt over de eisen die de N-VA op tafel zou hebben gelegd.

Terwijl de meeste onderhandelaars enkele dagen vakantie nemen, zegt één van de deelnemers aan het politiek overleg dat er momenteel geen reden is om optimistisch te zijn over de onderhandelingen.

Volgens hem houdt de N-VA op enkele uitzonderingen na vast aan haar verkiezingsprogramma. De anonieme bron somt een reeks eisen op die de N-VA op tafel heeft gelegd.

De partij zou de bevoegdheden van het federaal ministerie van Binnenlandse Zaken bijna helemaal willen uithollen.

Zo zouden de regio's bevoegd moeten worden voor de organisatie van de verkiezingen en het afleveren van de identiteitsdocumenten. Ook de voogdij over de politie, de brandweer en de civiele bescherming zou aan de gewesten moeten worden overgedragen.

Migratiebeleid

Daarnaast zou de N-VA vragen dat de gewesten hun eigen migratiebeleid kunnen voeren. Ook wil ze dat de gewesten kunnen investeren in het spoor los van de bestaande verdeelsleutel. Volgens de Franstalige bron dreigt dat te leiden tot een spoorwegnet met twee snelheden.

Daarnaast moet de splitsing van het kiesarrondissment Brussel-Halle-Vilvoorde geregeld worden.

Volgens de bron zouden de Franstaligen een uitbreiding van het Brussels gewest als compensatie hebben laten varen, maar eisen ze wel een uitbreiding van de faciliteiten (zoals van kracht in zes gemeenten in de rand rond Brussel) tot heel Vlaams-Brabant.

Voor de herfinanciering van Brussel zouden de Franstaligen een enveloppe van 500 miljoen eisen. Voorts zou de kwestie van de niet-benoemde burgemeesters in drie faciliteitengemeenten nog niet geregeld zijn. Er zou wel een akkoord in de maak zijn dat echter pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 van toepassing zou worden.

Onze partners