Franstalig beroep tegen inschrijvingsregels Brussels Nederlandstalig onderwijs verworpen

18/01/12 om 19:55 - Bijgewerkt om 19:55

(Belga) Het Grondwettelijk Hof heeft woensdag het beroep verworpen dat de Franse gemeenschap had ingediend tegen de strengere inschrijvingsregels voor de Nederlandstalige scholen in Brussel. Er is bij de regels geen sprake van bevoegdheidsoverschrijding en ze zijn ook niet in strijd met de vrije schoolkeuze, stelt het Hof.

De nieuwe regels traden in werking bij het begin van het schooljaar 2010-2011. Sinds 2002 kregen Nederlandstalige kinderen in het Brussels Nederlandstalig onderwijs voorrang bij de inschrijving. 45 procent van de beschikbare plaatsen werden voor hen voorbehouden. Omdat in de praktijk niet zoveel Nederlandstalige kindjes in de klassen zaten, werden de regels strenger gemaakt. In plaats van een verklaring "op eer" dat ze thuis Nederlands spreken, moeten de ouders nu kunnen bewijzen dat ze het Nederlands machtig zijn. Tegelijkertijd is het voorrangspercentage opgetrokken van 45 naar 55 procent. De Franse Gemeenschap diende bij het Grondwettelijk Hof klacht in tegen dat Vlaamse onderwijsdecreet XX, maar dat beroep is nu dus verworpen. Het Hof vindt dat met de nieuwe regels enkel het onderwijs in de Vlaamse gemeenschap wordt geregeld en dat de taalregeling in het Brussels onderwijs niet wordt aangepakt. Er is dus geen sprake van een bevoegdheidsovertreding. Aan Franstalige kant was te horen dat de vrije keuze van ouders wordt geschonden. Klopt niet, zegt het Hof: de regeling is geenszins in strijd met de vrije schoolkeuze en het gelijkheidsbeginsel. Er wordt wel voorbehoud gemaakt bij de bevoegdheid van het Lokaal Overlegplatform (LOP) om de 55%-grens nog te verhogen. Dergelijke beslissing is enkel mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden en op grond van objectieve en gemotiveerde gegevens die de noodzaak aantonen, zegt het Hof. (KAV)

Onze partners