Frank Boogaerts (N-VA) - Lier

14/08/12 om 10:56 - Bijgewerkt om 10:56

Knack.be stelt drie vragen over de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 aan elke politicus die de strijd aangaat: Wat is de inzet van de verkiezingen? Wie wint en wie verliest? Wat speelt in uw gemeente?

Frank Boogaerts (N-VA) - Lier

Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?

De N-VA is al goed vertegenwoordigd op Vlaams en op federaal niveau. Wij willen dat doortrekken naar de steden en gemeenten , waar dat nog niet altijd het geval is. Een stevige verankering van onze partij op gemeentelijk niveau is absoluut een prioriteit. Want dat is het politiek niveau waarmee de burger eerst en het meest in contact komt. De N-VA moet dus ook hier sterk vertegenwoordigd zijn.

De N-VA wil ook hier verandering, vernieuwing en het doorbreken van de macht van de traditionele partijen die het al zo lang voor het zeggen hebben. Een frisse wind, nieuwe en gedurfde ideeën zijn noodzakelijk. De N-VA zal een duidelijk alternatief bieden voor het dikwijls verstarde beleid.

Wie worden de winnaars, wie de verliezers?

Of wij winnaars dan wel verliezers worden, ligt volledig in de handen van de kiezers. Onze rechtlijnige houding de afgelopen jaren in de Lierse politiek zal ons wellicht geen windeieren leggen, maar verkiezingen blijven verkiezingen.

Wat is van belang in uw gemeente?

Van belang in Lier zijn: herstel van de doorrijdbaarheid van het centrum, dat autoluw, bereikbaar en doorrijdbaar moet zijn. De creatie van extra parkeergelegenheid in de onmiddellijke nabijheid van de Grote Markt. Een kernversterkend beleid en het voeren van een kerntakendebat. Ook een meer efficiënte werking van de stadsorganisatie en synergie met het OCMW is noodzakelijk. Tot slot: besparingen langs de uitgavenzijde; de tering naar de nering zetten. (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en heeft een duidelijke visie over uw stad of dorp?

Stuur dan uw antwoorden op onze drie vragen - en een foto van uzelf - door naar simon.demeulemeester@knack.be.

Onze partners