Francky De Braekeleir (SP.A) - Blankenberge

13/08/12 om 15:47 - Bijgewerkt om 15:47

Knack.be stelt drie vragen over de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 aan elke politicus die de strijd aangaat: Wat is de inzet van de verkiezingen? Wie wint en wie verliest? Wat speelt in uw gemeente?

Francky De Braekeleir (SP.A) - Blankenberge

Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?

De inzet van de verkiezingen zal er eentje worden van verandering .. Door bepaalde maatregelen van de huidige meerderheid zal de volgende legislatuur met veel minder middelen kunnen worden omgesprongen.

Wie worden de winnaars, wie de verliezers?

Dit is een zaak van de kiezers ... Hopelijk zien de inwoners van Blankenberge het in dat het tijd is voor verandering want 18 jaar liberaal beleid is lang. Een socialistische input is nodig. Hun ogen moeten opengaan als je merkt aan wie er cadeautjes worden uitgedeeld.

SP.A is de 2de grootste partij en wil zeker zijn steentje bijdragen tot een sociaal beleid.

We hebben er met de SP.A voor gekozen om een gevarieerde lijst samen te stellen zowel met mensen die al paar keer hebben gekandideerd, jongeren als nieuwkomers. En ze allemaal ook zo te positioneren dat niet alle nieuwkomers samen staan, niet alle jongeren samen staan .. maar ze omringen door mensen die de kneepjes van het vak kennen. Ook op verscheidenheid van leeftijden en beroepen werd gelet.

Iedereen op de lijst zet zich in de mate van het mogelijke al jaren in voor de partij.

Wat is van belang in uw gemeente?

Zoals overal ten lande zal ook in onze stad de vergrijzing te voelen zijn. Dus daar zal moeten worden naar uitgekeken om die mensen met voldoende middelen op te vangen.

We hekelen het gebrek aan visie van de huidige meerderheid op het handelsbeleid in de stad. Met SP.A kies je resoluut voor een herwaardering van de handelskern, een kwaliteitsverhoging van het winkelaanbod, een duidelijke positionering als "shopping stad" en een totaalaanpak van de leegstand. SP.A pleit bijvoorbeeld voor een doordacht terrassenbeleid. In bepaalde delen van de binnenstad zijn terrassen momenteel niet toegestaan.

SP.A zal dat verbod in bepaalde wijken en straten herbekijken. Gelijke behandeling van alle handelaars is hierbij het uitgangspunt. (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en heeft een duidelijke visie over uw stad of dorp?

Stuur dan uw antwoorden op onze drie vragen - en een foto van uzelf - door naar simon.demeulemeester@knack.be.

Onze partners