fractieleiders in Kamer bekijken hun eigen pensioenregeling in nieuwe werkgroep

21/12/11 om 16:45 - Bijgewerkt om 16:45

(Belga) De Kamer heeft beslist een werkgroep in het leven te roepen om de pensioenen van de parlementsleden onder de loep te nemen. Bedoeling is samen met de andere assemblees een regeling uit te werken.

Naar aanleiding van de pensioendiscussie doken bij verschillende partijen ook voorstellen op om de pensioenen van de parlementsleden aan te pakken. Die genieten na een parlementaire carrière van 20 jaar al een volledig pensioen. Nu van de bevolking inspanningen wordt gevraagd, moeten ook de volksvertegenwoordigers het goede voorbeeld geven, is de redenering. De conferentie van de voorzitters heeft beslist een werkgroep op poten te zetten waarin de fractieleiders zetelen. Zij moeten nagaan hoe kan worden gesleuteld aan de parlementaire pensioenen. Begin januari, wellicht op 11 januari, gaan ze aan de slag. Tegen dan moeten de diensten van de Kamer een technische nota uitwerken waarin het bestaande systeem - waarvan op een paar ambtenaren na nauwelijks iemand weet hoe het in elkaar zit - uit de doeken doen. Het is wel de bedoeling samen met de andere parlementen een regeling uit te werken. Aangezien heel wat parlementsleden tijdens hun politieke carrière in verschillende assemblees zetelen, geniet een eenvormig statuut de voorkeur. Bronnen in de Kamer geven aan dat er tegen eind januari - naar aanleiding van de stemming van de begroting 2012 - al een oplossing moet zijn. (KME)

Onze partners