Forse spanningen tussen PS en cdH in de Kamer

19/06/13 om 20:33 - Bijgewerkt om 20:33

(Belga) De plenaire Kamer was woensdag het toneel van een forse woordenwisseling tussen meerderheidspartners PS en cdH. Aanleiding was de terugtrekking van een resolutie tegen speculatie met voedingsproducten. De felle discussie moest worden afgebroken door Kamervoorzitter André Flahaut, die daarvoor zijn voorzittershamer meermaals moest geselen.

Tijdens de bespreking in de bevoegde commissie bleek de PS 'not amused' omdat haar resolutie over de strijd tegen speculatie met voedselproductie "werd uitgehold". De Franstalige socialisten wezen daarmee met de beschuldigende vinger richting amendementen van CD&V - mede ondertekend door de liberalen, N-VA en cdH - die een onderscheid in het leven riepen tussen "gewone" en "onrechtmatige" speculatie. De PS en de groenen beslisten daarom hun handtekening onder de tekst terug te trekken. De resolutie stond woensdag ook op de agenda van de plenaire Kamer, maar werd er in laatste instantie weer afgehaald. Volgens de PS durfde het cdH het niet aan een standpunt te verdedigen dat werd aangedragen door de rechtse partijen en dat door de ngo's werd aangevochten. "Draag de verantwoordelijkheid voor uw daden", wierp Christophe Lacroix de Franstalige humanisten voor de voeten. Even voordien had het cdH zelf een communiqué de wereld ingestuurd waarin het betreurde dat de PS, door haar handtekening in te trekken, de Kamer een belangrijk debat heeft ontzegd. De partij poneerde ook de resolutie in overeenstemming te hebben gebracht met het regeerakkoord. Dat was evenmin naar de zin van Lacroix. "We hebben het cdH in de commissie niet gehoord en vandaag neemt het een agressieve houding in ten opzichte van de PS, gewoon omdat het niet de moed heeft de gevolgen van zijn standpunt te dragen". Fractieleidster Catherine Fonck kondigde aan dat haar partij een eigen tekst zal indienen. Ze zei nog te betreuren "dat het ideologisch debat de bovenhand heeft gekregen op de discussie ten gronde en dat 'sommigen' liever met woorden spelen dan helpen de speculatie op voedselproducten te bestrijden". Om de orde te laten terugkeren, moest Kamervoorzitter Flahaut meermaals zijn voorzittershamer hanteren. Op de tribunes was het niet geheel zeker of het instrument de plenaire vergadering heelhuids had overleefd. Even voordien was tussen beide fracties spanning gerezen over een wetsvoorstel rond biobrandstoffen. Eén van de ondertekenaars - Isabelle Emery (PS) - had opgeroepen tot waakzaamheid in verband met de tekst, waarop staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet (cdH), die de tekst steunt, met de nodige ironie had opgemerkt dat een "waakzame" premier Elio Di Rupo het voorstel had goedgekeurd. (Belga)

Onze partners