Formateur: wet moet helpen loonkloof tussen mannen en vrouwen weg te werken

30/11/11 om 01:02 - Bijgewerkt om 01:02

(Belga) Formateur Elio Di Rupo en de onderhandelaars zijn het woensdag ook eens geraakt over het gelijkekansenbeleid tijdens de komende regeerperiode. De nieuwe regering zal een wet opstellen over de loongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Die zal onder meer voorzien dat in de cao's een luik wordt gevoegd over het verkleinen van de loonkloof en over de toepassing van een functieclassificatiesysteem met punten voor de berekening van de verloningen.

Ook in overleg met de sociale partners staan maatregelen in het verschiet om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen. De sociale partners wordt gevraagd hetzelfde te doen bij de onderhandelingen over een nieuw interprofessioneel akkoord. Op juridisch vlak komen er specifieke maatregelen tegen geweld met een seksueel karakter, met als doel daders systematisch te vervolgen, ze strenger te bestraffen en ze beter op te volgen. De volgende regering zal met dat doel in het achterhoofd de mogelijkheid bestuderen om de DNA-gegevensbank uit te breiden, met respect voor de regels over de bescherming van de privésfeer. Voorts wordt de strijd opgevoerd tegen de verspreiding van boodschappen die aanzetten tot haat en discriminatie, in het bijzonder via het internet.De volgende bewindsploeg zal ook de opportuniteit nagaan om de toegang tot het openbaar ambt open te stellen voor niet-Europeanen. De onderhandelaars willen tot slot dat België een voortrekkersrol speelt inzake de gelijkheid van rechten van holebi's. De regering zal de grootste standvastigheid tonen wat geweld tegen die groep betreft. (LOD)

Onze partners