Formateur: Weinig autonomie en veel transfers, oordeelt N-VA

24/09/11 om 16:26 - Bijgewerkt om 16:26

(Belga) In een reactie op het akkoord over de bijzondere financieringswet, stelt de N-VA dat de deelstaten nauwelijks echte fiscale autonomie krijgen, dat die autonomie in omvang zeer bescheiden is en dat de transfers vanuit Vlaanderen nog verder zullen toenemen. "Bovendien zullen de deelstaten opgezadeld worden met vergiftigde cadeaus. De Vlamingen zijn vannacht een stuk armer geworden", concludeert de N-VA zeer negatief.

De volledige fiscale bevoegdheid blijft bij de federale overheid. "Met dit akkoord wordt gewoon een deel van de dotatie (aan de deelstaten, nvdr.) vervangen door een opcentiem. De autonomie die de deelstaten krijgen lijkt weinig toe te voegen aan de bevoegdheid die ze vandaag reeds hebben om gewestelijke kortingen of verhogingen toe te kennen", stelt de N-VA. De omvang van de autonomie noemt de partij beperkt. "Men stelt het voor alsof de gewesten plots 10,7 miljard extra eigen inkomsten verwerven. Feitelijk stemt dit bedrag ongeveer overeen met wat de gewesten vandaag uit de federale personenbelasting ontvangen via dotaties. Het geld krijgt gewoon een ander label". Derde punt van kritiek is de "forse toename" van de transfers vanuit Vlaanderen met dit akkoord. Voor de N-VA is het nu bewezen dat Brussel effectief jaarlijks 600 miljoen euro extra krijgt. "Vervolgens krijgt ook de Franse gemeenschap jaarlijks extra middelen toegeschoven, een rechtstreekse transfer van de Vlaamse naar de Franse gemeenschap die tegen 2030 maar liefst 600 miljoen euro zal bedragen. Het totaalplaatje blijkt voor Vlaanderen dus zeer duur te zijn", kapittelt de N-VA. Tot slot vindt de N-VA het "ongehoord" dat de bevoegdheden in deze staatshervorming overgeheveld worden nadat de besparingen op die domeinen federaal zijn doorgevoerd. (GEL)

Onze partners