Formateur: "stap in goede richting maar geen bijsturing indexsysteem"

27/11/11 om 03:04 - Bijgewerkt om 03:04

(Belga) Een belangrijke stap in de goede richting, zegt het Verbond van Belgische Onderneming (VBO) nu de regeringsonderhandelaars een akkoord over de begroting en sociaaleconomische hervormingen bereikt hebben. Maar het VBO betreurt dat de "versteviging van de concurrentiekracht op een njet botste". Dat de index niet bijgestuurd wordt zoals Europa vraagt, is een gemiste kans.

Gedetailleerde commentaar en analyse wil het VBO nog niet geven omdat niet alle informatie beschikbaar is. De werkgeversorganisatie waardeert in een persmededeling "dat de onderhandelaars doorgewerkt hebben om voor het openen van de financiële markten met een akkoord te komen over het budget 2012 en volgende jaren én structurele hervormingen". Het VBO hoopt dat er duidelijke afspraken gemaakt zijn voor zowel 2013 en 2014 als voor 2012 en dat "het aandeel van de besparingen in de globale inspanning gradueel toeneemt over de periode". Uit de beschikbare informatie leidt het VBO af dat er belangrijke bijsturingen werden aangebracht aan de voorstellen, bijvoorbeeld om de verhouding tussen besparingen en nieuwe inkomsten bij sturen. Maar "in dit pakket werd, ondanks bijsturingen, toch een aanzienlijke reeks lasten op ondernemingen en kaderleden behouden die onvermijdelijk zullen wegen op de groei en de aantrekkelijkheid van ons land voor investeerders", luidt het. "Grote waakzaamheid is hier geboden. Overigens kon dit moeilijk helemaal vermeden worden in een globaal akkoord." "De grote blinde vlek blijft de door Europa gevraagde bijsturing van ons indexsysteem", zegt afgevaardigd bestuurder Rudi Thomaes. "Deze Europese vraag negeren is op zich een een gemiste kans van formaat." (MUA)

Onze partners