Formateur: nog veel onduidelijkheden, zeker geen Copernicaanse omwenteling

24/09/11 om 21:50 - Bijgewerkt om 21:50

(Belga) LDD wil nog niet ten gronde reageren op het akkoord over de hervorming van de financieringswet, wegens de afwezigheid van concrete teksten en omdat het luik over de overdracht van bevoegdheden nog niet is afgerond. Van een "Copernicaanse omwenteling" is zeker geen sprake, zo stelt Lode Vereeck, LDD-fractieleider in het Vlaams Parlement, zaterdagavond in een mededeling.

LDD verbaast zich over het feit dat de onderhandelaars zich nu al over de financieringswet uitspreken terwijl de overdracht van bevoegdheden nog niet geregeld is. Dat is de omgekeerde wereld, meent LDD. "Normaal gaat een discussie eerst over inhoud, vervolgens over geld. En pas als er over beide zaken een akkoord is, is er een akkoord", luidt het. In de optiek van de vijf Vlaamse resoluties en de Octopusnota, concludeert LDD al wel dat de bijkomende fiscale autonomie erg beperkt is. "In de resoluties wordt gepleit voor de volledige overheveling van de personenbelasting en delen van de vennootschapsbelasting. Wat de vennootschapsbelasting betreft, lijkt er in het akkoord zelfs geen sprake te zijn. Wat de personenbelasting betreft, gaat het slechts over 11 miljard euro, te verdelen over drie gewesten." Voor LDD beschikt Vlaanderen na dit akkoord niet over de nodige fiscale hefbomen. Het consumptiefederalisme blijft overein. Ook aan de transfers wordt niet gesleuteld. Tenslotte krijgt Brussel "veel extra geld (500 miljoen euro) zonder objectieve behoeftenstudie en zonder grote bestuurlijke hervorming. Het akkoord rond BHV wordt blijkbaar duur betaald", oordeelt Vereeck. (GEL)

Onze partners