Formateur: Franstalig onderwijsbonden hopen vlotter overleg dankzij financieringswet

26/09/11 om 14:45 - Bijgewerkt om 14:45

(Belga) Voor de vakbonden van het Franstalig onderwijs komt het akkoord over de financieringswet als geroepen. Ze verwachten dat het nieuwe financieringsmechanisme de stroeve sociale dialoog in hun sector wel eens zou kunnen vergemakkelijken. Toch blijven de vakbondslui voorzichtig tot het hele akkoord in kannen en kruiken is.

Aan de financiering van het onderwijs hebben de onderhandelaars slechts in beperkte mate gesleuteld. Die gebeurt nog steeds op basis van het aantal leerlingen en de fiscaliteit. Wel verschuift er zo'n 800 miljoen euro naar financiering op basis van behoeften (lees: leerlingenaantallen), wat het armere maar jongere Franstalige België ten goede moet komen. De onderwijsbonden in de Franse gemeenschap verwelkomen die hertekening. "Herinner je het akkoord over de financieringswet van eind jaren '80. We hebben meer dan tien jaar geijverd voor een herziening, terwijl duizenden jobs verloren gingen", reageert Eugène Ernst van de christelijke vakbond CSC. Het Lambermontakkoord bracht wat meer ademruimte, maar begin dit jaar trokken de Franstalige leerkrachten opnieuw de straat op voor loonsverhoging en betere werkomstandigheden. Naar aanleiding van die protesten is nieuw maar moeizaam sociaal overleg opgestart. Ernst heeft er alvast goede hoop op, ook al beklemtoont hij meteen dat er nog heel wat onduidelijkheid bestaat over de nakende budgettaire sanering en de bijdrage daarin van de deelstaten. Toch "is het duidelijk dat de nieuwe financieringssleutel de sociale dialoog zou kunnen vergemakkelijken", aldus de christelijke vakbondsman. Ook bij de socialisten toont men zich voorzichtig hoopvol. "Maar laat ons de onderhandelingen afwachten over de overdracht van bevoegdheden. Die zullen toch met adequate middelen vergezeld moeten gaan", reageert Pascal Chardome. Hij wil eerst nog zien in welke mate het onderwijs effectief op de verhoopte extra middelen zal kunnen rekenen. (JDE)

Onze partners