Formateur: een "reuzenstap" richting een "nieuw federaal België"

24/09/11 om 11:54 - Bijgewerkt om 11:54

(Belga) De Franstalige onderhandelaars waren zaterdagochtend vol lof over het akkoord dat ze hebben afgesloten over de hervorming van de financieringswet. De deelstaten krijgen meer autonomie, maar binnen een bepaald kader. Daarnaast wordt Brussel geherfinancierd en zorgt de nieuwe financieringswet ervoor dat de federale overheid leefbaar blijft.

"Dit is een reuzenstap in de goede richting", verklaarde MR-voorzitter Charles Michel. PS-vicepremier Laurette Onkelinx had het over een moment "van grote opluchting en vreugde". Zij ziet in het akkoord een aanzet richting "een nieuw federaal België". "Missie volbracht, zowel voor de Franstaligen als voor cdH", juichte cdH-onderhandelaarster Joëlle Milquet. Ze benadrukte bij het buitenrijden van de Kamer dat de 12 principes uit het akkoord dat tijdens de preformatieperiode over de staatshervorming werd afgesloten, volledig wordt gerespecteerd. "Het was een werk van lange adem, maar er is nu een evenwicht gevonden. De wil om tot akkoord te komen was er bij iedereen. Dit is collectief werk. De Vlamingen hebben gekregen wat ze wilden en de Franstaligen hebben garanties en waarborgen en een herfinanciering van Brussel gekregen", concludeerde Milquet. "Een evenwichtig akkoord dat iedereen toelaat een toekomst uit te bouwen met de correcte middelen", is de analyse van covoorzitter van Ecolo Jean-Michel Javaux. Volgens hem kunnen zowel Brussel, Wallonië als de Franse gemeenschap hun toekomst en hun nieuwe bevoegheden nu met een gerust gemoed opbouwen en uitoefenen. De Franstalige groenen zijn ook tevreden dat niet wordt geraakt aan de prerogatieven en de leefbaarheid van de federale overheid. (OCH)

Onze partners