Formateur: "een akkoord dat ons land uit crisis haalt"

08/10/11 om 18:55 - Bijgewerkt om 18:55

(Belga) Het communautaire akkoord dat in de nacht van vrijdag op zaterdag is bereikt, maakt een einde aan 480 dagen institutionele impasse en laat ons land toe een enorme crisis te overwinnen. Dat heeft het cdH zaterdag verklaard.

Volgens cdH zal de staatshervorming de mogelijkheid bieden om "een nieuw evenwichtig federalisme uit te tekenen, gebaseerd op wederzijds respect voor de rechten en verwachtingen van de verschillende gemeenschappen en gewesten in ons land". De partij meent dat de krachtlijnen van de hervorming voldoen aan de bakens die ze bij de verkiezingen van 2010 had vastgelegd. Het cdH verwijst onder meer naar het behoud van een betekenisvolle federale staat met essentiële bevoegdheden als sociale zekerheid, fiscaliteit, werk, justitie en openbare veiligheid, de versterking van de gewesten met nieuwe bevoegdheden, het behoud en de versterking van de rechten van Franstaligen op het gerechtelijke, administratieve en grondwettelijke vlak en de erkenning van het Brusselse gewest als een volwaardig gewest, dat geherfinancierd wordt en waarvan de banden met de rand versterkt worden. De Franstalige humanisten tonen zich tevreden met "een evenwichtige financieringswet, die geen enkele entiteit armer maakt en de toekomst van de federale staat en zijn prerogatieven verzekert". De partij is ook opgetogen over de versterking van de samenwerkingsmechanismen en de bepalingen voor een nieuwe ethische politiek en gemoderniseerde en dynamische parlementen. "Een nieuwe bladzijde opent zich voor onze Belgische democratie", zo besluit het cdH, dat oud-voorzitster Joëlle Milquet en alle onderhandelaars en hun medewerkers bedankt voor het geleverde werk. (CHN)

Onze partners