Formateur: debat over taalgeslacht van de premier

29/11/11 om 13:10 - Bijgewerkt om 13:10

(Belga) Nu de onderhandelaars de laatste rechte lijn hebben ingezet richting de eedaflegging van de nieuwe regering, beginnen steeds vaker lijstjes op te duiken met namen van de toekomstige ministers. Een knoop die voordien moet worden doorgehakt, is hoeveel ministers elke taalrol mag leveren en of de premier al dan niet als taalneutraal zal worden beschouwd. Bij CD&V gaan stemmen op om Di Rupo als Franstalige te beschouwen.

De samenstelling van de regering wordt geregeld via artikel 99 van de Grondwet. Dat schrijft voor dat de Ministerraad maximaal vijftien leden telt. "De Eerste Minister eventueel uitgezonderd, telt de Ministerraad evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers", luidt het. Aan Franstalige kant wil men alvast geen polemiek starten over het aantal ministers, al vraagt men zich af waarom plots de spelregels zouden moeten wijzigen wanneer een Franstalige uitzicht heeft op het premierschap. CD&V-senator Rik Torfs verklaarde "in eigen naam" op Bel RTL dat de premier in de volgende regering deel moet uitmaken van het evenwicht tussen Vlamingen en Franstaligen. "Een meerderheid van Franstalige ministers zou nogal vreemd zijn in een land waar Vlamingen in de meerderheid zijn", luidde het. Bij Torfs' partij valt te horen dat het in tijden van besparingen een goed signaal zou zijn mocht de regering een minister minder tellen. Bovendien, luidt het, was het in het verleden de gewoonte dat een Franstalige premier bij het Franstalige contingent werd gerekend en een Vlaamse premier als taalneutraal werd beschouwd. De Vlaamse christendemocraten wijzen er evenwel op dat de discussie pas aan de orde zal zijn bij de aanduiding van de ministers. (JDE)

Onze partners