Formateur: Brusselse taalregels en rol vicegouverneur voer voor "ballastwerkgroep"

23/09/11 om 16:00 - Bijgewerkt om 16:00

(Belga) Met de consensus over een reeks interne hervormingen voor Brussel kan een eerste werkgroep zijn werkzaamheden stilaan afronden. De Brusselse taalregels en de rol van de vicegouverneur behoren echter niet tot het afgewerkte pakket. Zij maken immers deel uit van de "ballast" die op aandringen van CD&V uit de onderhandelingen werd gelicht. Het ontwerpakkoord van dinsdagavond zou verwijzen naar die tweede parlementaire werkgroep, al ligt over diens agenda en samenstelling nog niets vast.

De eerste werkgroep onder leiding van PS'er Philippe Moureaux bereikte dinsdag een consensus over de afschaffing van de gouverneur, de regionalisering van de veiligheidscoördinatie, parkeerbeleid en toerisme en een vereenvoudiging van de stedenbouwkundige regels. Voorts wordt ook het aantal sociale huisvestingsmaatschappijen gehalveerd tot nog een vijftiental. De heikele kwestie van de Brusselse taalregels is dan weer voer voor een afzonderlijke parlementaire werkgroep, zoals Di Rupo op aandringen van CD&V had voorgesteld. De christendemocraten benadrukten dat de "ballast" daarmee naar de Griekse kalender verdween, al wilden niet alle Franstalige partijen dat met zoveel woorden gezegd hebben. Maar de schrapping van de Brusselse gouverneur zorgt nu toch weer voor een link met de onderhandelaars. Zo valt te horen dat het ontwerpakkoord over de Brusselse hervormingen voor de rol van de vicegouverneur verwijst naar de bewuste "ballastwerkgroep". Het is immers de vicegouverneur die moet waken over de toepassing van de taalregels bij de gemeentelijke diensten en administraties binnen het hoofdstedelijke arrondissement. De resultaten van de eerste werkgroep worden intussen gematigd positief ontvangen. Voor CD&V-vicepremier Steven Vanackere had het "wat ambitieuzer gemogen". Ook sp.a-parlementslid Elke Roex -lid van de werkgroep- was graag verder gegaan. Toch is ze blij met de overeenstemming over "heel wat elementen die vorig jaar nog onbespreekbaar waren". (JDE)

Onze partners