Formateur: akkoord over fiscale autonomie van 11 miljard en solidariteit Franstaligen

24/09/11 om 09:16 - Bijgewerkt om 09:16

(Belga) De acht onderhandelende partijen en formateur Elio Di Rupo zijn er zaterdagmorgen in geslaagd om het eens te worden over de hervorming van de financieringswet. Rond 07.00 uur 's morgens en na een vergadering van bijna 20 uur kwam er witte rook uit de Wetstraat 10. Alle partijen zijn tevreden over het akkoord, lieten ze na afloop weten.

Het akkoord voorziet een fiscale autonomie voor de deelstaten van bijna 11 miljard euro. Daarnaast wordt nog een reeks bevoegdheden overgeheveld zoals de kinderbijslag en delen van het gezondheids- en arbeidsmarktbeleid. De fiscale autonomie en de bevoegdheidsoverdrachten zijn samen goed voor 17 miljard euro. Bedoeling is dat de gewesten voortaan gefinancierd worden op basis van fiscaliteit. Voor de gemeenschappen blijft de financiering persoonsgebonden. Aan de financieringsmethode voor het onderwijs, op basis van het aantal leerlingen tussen 6 en 18 jaar en de fiscaliteit, verandert er niet zoveel. Er is wel een verschuiving van 800 miljoen euro naar financiering op basis van behoeften. De financiering van de gewesten op basis van fiscaliteit is nadelig voor de Franstaligen. Daarom werkten de acht partijen een solidariteitsmechanisme uit dat de eerste 10 jaar 80% van het verschil bijpast. De volgende 10 jaar neemt dit stelselmatig af en nadien stopt de solidariteit. Het akkoord voorziet ook extra financiering voor Brussel. Over hoeveel het gaat, is nog niet duidelijk. Het akkoord ligt niet helemaal vast. Een aantal parameters zullen pas definitief worden bepaald wanneer er ook duidelijkheid bestaat over het budgettaire kader voor de volgende jaren. Het kader van de nieuwe financieringswet ligt wel vast. De Vlaamse partijen benadrukten dat Vlaanderen nu over een grote fiscale autonomie beschikt en dat het een eigen beleid zal kunnen voeren. De federale overheid wordt tegelijkertijd niet leeggeroofd. De Franstalige onderhandelaars benadrukten dat er van een verarming van de deelstaten geen sprake is, dat ook Brussel wordt gefinancierd en dat de federale staat leefbaar blijft. (FEM)

Onze partners