Fons Leroy (VDAB) breekt lans voor eenheidsstatuut ambtenaren

14/08/12 om 19:11 - Bijgewerkt om 19:11

(Belga) Fons Leroy, de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse tewerkstellingsdienst VDAB, wil komaf maken met de opdeling tussen statutaire en contractuele functies bij de overheid. Dat schrijft hij in een blogpost op de VDAB-website. De huidige situatie is verouderd, zegt hij, maar een eenheidsstatuut mag evenwel geenszins tot sociale afbraak leiden.

Ook al oefenen ze vaak precies dezelfde functie uit als hun statutaire collega's, genieten contractuelen niet dezelfde arbeidsvoorwaarden. "Er zijn duidelijke verschillen inzake aanwervingsvoorwaarden, pensioenen, verlofregelingen, ziektevoorzieningen, salaris en ontslagmodaliteiten", verduidelijkt Leroy. Bovendien hebben contractuelen maar weinig promotiekansen en mogen ze geen leiding geven. Door de opdeling staat de overheid verzwakt in de strijd om talentvolle arbeidskrachten met de privésector, luidt het. "Zo'n verzwakte stelling zal de dienstverlening die de publieke sector moet verzekeren niet ten goede komen." De argumentatie van overheidsmanagers en vakbonden dat werkzekerheid de grootste troef zal blijven van de overheid, gaat volgens Leroy niet op. "Als gevolg van de demografische ontwikkelingen zal de arbeidsmarkt in globo meer werkzekerheid kunnen bieden", zegt hij. Hij stelt zich bovendien de vraag of werkzekerheid wel de juiste motivator is voor aanwervingen. Volgens Leroy moet de publieke sector echt openstaan voor ervaren medewerkers en moeten vlotte overstappen van en naar de privé mogelijk worden. "Waarom bijvoorbeeld geen ervaren meestergasten aantrekken als technisch leerkracht in het gemeenschapsonderwijs of als instructeur bij Syntra of VDAB?" Een meer "wendbare" en "competentie-rijkere" overheid mag evenwel niet beschouwd worden als sociale afbraak, zegt Leroy. "Het toekomstgericht competentie- en loopbaanbeleid voor de publieke sector zal moeten gesteund zijn op een duidelijk kader dat oog moet hebben voor een kwalitatieve tewerkstelling en inspelen op de individuele loopbaanbehoeften en - mogelijkheden van alle medewerkers. Dit kader zal ook de bevordering van loopbaanzekerheid als uitgangspunt moeten hanteren." De VDAB-topman roept op een dialoog op te starten zonder in egelstellingen te kruipen of clichés rond te strooien. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) is met vakantie en kon niet onmiddellijk reageren op het pleidooi van Leroy. (GEJ)

Onze partners