Fiscaal gunstregime voor producenten biobrandstoffen verlengd

21/12/12 om 09:08 - Bijgewerkt om 09:08

(Belga) Het fiscale gunstregime voor de Belgische producenten van biobrandstoffen is met zes jaar verlengd. Zo meldt de zakenkrant L'Echo. Een wetsontwerp terzake is gisteren door de Kamer goedgekeurd. Het krijgt vandaag wellicht ook groen licht in de Senaat.

Behoudens een negatief advies van de Europese Commissie kunnen de erkende producenten van biodiesel (Bioro, Oléon en Proviron) en bio-ethanol (Alco Bio Fuel, Biowanze en Tate&Lyle) dus blijven produceren in het kader van een gunstig regime met accijnsverlaging. De sector heeft het moeilijk om te concurreren met de fossiele brandstoffen. Maar de regering wil de gunstmaatregel niet eindeloos laten doorlopen. Bij het kabinet van Financiën wordt benadrukt dat de sector het in de toekomst zonder gunstmaatregelen moet stellen. De wettekst voorziet daarnaast dat het minimumpercentage biobrandstof dat gemengd moet worden met fossiele brandstof respectievelijk verhoogt van 5 naar 7 procent (biodiesel) en van 7 naar 10 procent (bio-ethanol). (BELGA)

Onze partners