Financieringswet: Onderhandelaars vol lof over akkoord

24/09/11 om 11:36 - Bijgewerkt om 11:36

De Vlaamse en Franstalige onderhandelende partijen reageren enthousiast op het bereikte akkoord over de financieringswet.

Financieringswet: Onderhandelaars vol lof over akkoord

© Belga

Zowel de Vlaamse als de Franstalige partijen reageerden zaterdagmorgen zeer tevreden op het akkoord dat over de hervorming van de financieringswet uit de bus kwam. Er waren niets dan blije gezichten te zien aan het voorzitterschap van de Kamer.

CD&V-voorzitter Wouter Beke had het over een goed akkoord omdat de deelstaten een grote vorm van fiscale autonomie krijgen en omdat ze geresponsabiliseerd worden en dus meer verantwoordelijkheid krijgen. Beke vindt het ook goed dat de solidariteit met de Franstaligen nu transparant wordt gemaakt en dat het akkoord de federale overheid stabiliteit biedt. "Er is nog solidariteit, maar het akkoord zorgt ervoor dat na 10 jaar op de eigen benen moet worden gestaan", verklaarde hij.

Ook SP.A-onderhandelaarster Caroline Gennez was tevreden met de fiscale autonomie voor de deelstaten. "Een geweldige sprong voorwaarts", klonk het. Het allerbelangrijkste voor de Vlaamse socialisten is volgens Gennez dat het akkoord de overheden verantwoordelijk maakt voor een reeks dingen. Aangezien de gewesten straks op basis van fiscaliteit zullen worden gefinancierd, worden ze gestimuleerd om meer mensen aan het

werk te krijgen.

Meer werkenden betekent immers ook meer belastinginkomsten. "Dat is goed voor de werkenden, voor de regio's én de federale overheid, omdat die instaat voor de sociale zekerheid", aldus nog Gennez.

Open VLD-voorzitter Alexander De Croo had het over een historisch akkoord. "Dit is de grootste staatshervorming ooit (...) Ik ben zeer fier over wat er hier is gedaan", beklemtoonde hij. De liberaal benadrukte dat er voor 17 miljard wordt overgeheveld naar de deelstaten en dat die meer dan ooit een fiscaal beleid zullen kunnen voeren.

"Een financiering van de gewesten op basis van fiscaliteit is de ultieme responsabilisering", stipte hij aan. Ook een activerings- en gezinsbeleid wordt mogelijk gemaakt, voegde hij eraan toe. "Zelf instaan voor je eigen inkomsten is de beste manier om overheden aan te zetten op een verstandige manier met het geld van de belastingbetaler om te gaan. Dit is een stap weg van het consumptiefederalisme. Meer nog: regio's zullen zelf de vruchten plukken van hun beleid. Wanneer Vlaanderen meer mensen aan het werk helpt, zal het dat onmiddellijk voelen.", besloot de Open VLD-voorzitter.

Groen! -voorzitter Wouter Van Besien noemt het akkoord "sociaal, ecologisch en responsabiliserend". "Deze nieuwe financieringswet komt tegemoet aan wat de Vlamingen, Brusselaars en Walen willen. De federale overheid behoudt armslag voor de sociale zekerheid, geen enkel deelgebied verarmt, de gewesten krijgen meer fiscale autonomie en er komt een correcte financiering voor Brussel", was zijn conclusie.

"Dit akkoord over de nieuwe financieringswet wordt de motor van deze zesde staatshervorming. Gewesten en gemeenschappen worden meer geresponsabiliseerd en krijgen nu de middelen en ruimte om hun beleid te richten op specifieke noden", besluit Van Besien.

Franstalige reacties

Ook de Franstalige onderhandelaars steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. "Dit is een reuzenstap in de goede richting", verklaarde MR-voorzitter Charles Michel. PS-vicepremier Laurette Onkelinx had het over een moment "van grote opluchting en vreugde". Zij ziet in het akkoord een aanzet richting "een nieuw federaal België". "Missie volbracht, zowel voor de Franstaligen als voor cdH", juichte cdH-onderhandelaarster Joëlle Milquet. Ze benadrukte bij het buitenrijden van de Kamer dat de 12 principes uit het akkoord dat tijdens de preformatieperiode over de staatshervorming werd afgesloten, volledig wordt gerespecteerd.

"Een evenwichtig akkoord dat iedereen toelaat een toekomst uit te bouwen met de correcte middelen", is de analyse van covoorzitter van Ecolo Jean-Michel Javaux. Volgens hem kunnen zowel Brussel, Wallonië als de Franse gemeenschap hun toekomst en hun nieuwe bevoegheden nu met een gerust gemoed opbouwen en uitoefenen. De Franstalige groenen zijn ook tevreden dat niet wordt geraakt aan de prerogatieven en de leefbaarheid van de federale overheid. (Belga/INM)

Lees meer over:

Onze partners