Financieringsstelsel pensioenen lokale besturen hertekend

29/09/11 om 14:17 - Bijgewerkt om 14:17

(Belga) Vanaf 1 januari 2012 gelden nieuwe regels voor het financieringsstelsel van de pensioenen van de lokale besturen. De ministerraad heeft daarvoor donderdag een wetsontwerp van minister van Pensioenen Michel Daerden goedgekeurd. De PS'er heeft het over een "solidaire, verantwoordelijke en duurzame hervorming".

Het ontwerp voorziet in een hervorming van het stelsel van de lokale besturen die bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) zijn aangesloten. Het moet ervoor zorgen dat de pensioenuitgaven elk jaar integraal worden gedekt, zonder dat er sprake is van een tekort. Daerden wijst erop dat de bijdragepercentages die de RSZPPO aan de lokale besturen vraagt, al jaren ontoereikend zijn om hun ambtenarenpensioenen te betalen. Daardoor zouden ze in 2010 en 2011 zowat 400 miljoen euro hebben kunnen besparen. "Het spreekt voor zich dat deze situatie niet kon blijven voortduren en dat er nieuwe financieringswijzen moesten worden gevonden om de toekomst van dit belangrijk deel van de overheidspensioenen te vrijwaren", zegt Daerden. Hij heeft het over 100.000 huidige gepensioneerden en 150.000 anderen die het binnenkort zullen zijn. Het nieuwe financieringsmodel voorziet dat de verschillende huidige pools in een enkele pool worden samengebracht. Bedoeling is dat in 2016 het bijdragepercentage voor alle besturen 41,5 procent zal bedragen. Door het nieuwe stelsel zou er in de toekomst geen werkingstekort meer mogen optreden. De impact op de lokale besturen bedraagt volgens de minister volgend jaar 30 miljoen euro voor de besturen die bij de vroegere Pool 1 waren aangesloten, 15 miljoen euro voor de besturen uit de vroegere Pool 2 en 35 miljoen euro voor de vroegere Pool 5 (de lokale politiezones). De regering zal het parlement vragen het ontwerp met hoogdringendheid te behandelen. De minister verwacht dat de hervorming een verbetering van de begrotingstoestand met meer dan 0,1 procent van het bbp zal mogelijk maken. (OSN)

Onze partners