Federale staat heeft 368,5 miljard euro schuld

19/11/12 om 16:14 - Bijgewerkt om 16:14

(Belga) Eind oktober 2012 bedroeg de federale staatsschuld 368,493 miljard euro, waarvan 368,140 miljard euro aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale staat en 352,2 miljoen aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale staat tussenkomt in de financiële lasten, zo deelt het Agentschap van de Schuld maandag mee.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 355,106 miljard of 24,7 miljoen minder dan de vorige maand. Deze evolutie is het gevolg van een netto financieringsoverschot voor de maand oktober van 38,1 miljoen euro van diverse technische factoren (15,7 Miljoen), en een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten met 2,35 miljoen euro. In oktober werden voorts voor 276 miljoen euro aan lineaire obligaties uitgegeven. De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 892,5 miljoen euro. Eind oktober vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 88,3% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 84,3 % op het einde van de maand oktober 2011. De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie. De bron van dit bericht is een mededeling via Belga Media Support (JDH)

Onze partners