Federale overheid kan maximumtarief vreemdelingenloket opleggen

21/02/13 om 18:40 - Bijgewerkt om 18:40

(Belga) Indien het Antwerpse stadsbestuur beslist een eenmalige retributie van 250 euro te vragen aan wie zich voor het eerst inschrijft aan het vreemdelingenloket van de stad, kan de federale wetgever ingrijpen door de invoering van een plafond voor de inning van deze inschrijvingsrechten. Dat stelde minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet donderdag in de Senaat op mondelinge vragen van Fatma Pahlivan (sp.a) en Freya Piryns (Groen).

De autonomie van de lokale overheden zal volgens de minister worden gerespecteerd, ook al wordt een maximum ingevoerd die gemeenten niet zullen mogen overschrijden bij het bepalen van de tarieven die zij voor de inschrijvingsrechten zullen vastleggen. De minister wil deze mogelijkheid ter discussie voorleggen. Milquet wees er ook op dat gemeenten er in elk geval toe gehouden zijn het evenredigheidsbeginsel na te leven zodat de retributie een onmiddellijke tegenprestatie is voor een dienstverlening en in verhouding moet staan tot de kostprijs. De minister heeft het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding ook gevraagd na te gaan of de invoering van een dergelijk reglement discriminerend is ten aanzien van vreemdelingen. Minister Milquet herinnerde er ook nog aan dat het Europees gerechtshof in april 2006 heeft gesteld dat Nederland, door de inning van bedragen van 188 tot 830 euro van onderdanen van derde landen, een Europees richtlijn uit 2003 niet heeft nageleefd. (JDH)

Onze partners