Federaal Migratiecentrum herinnert aan rechten van vluchtelingen

27/08/15 om 17:05 - Bijgewerkt om 17:09

Wanneer België asielzoekers het vluchtelingenstatuut toekent, dan erkent het per definitie ook hun nood aan bescherming, hulp en begeleiding. En die bescherming omvat ook de toegang tot sociale rechten, onderstreept het Federaal Migratiecentrum na voorstellen van N-VA rond een apart sociaal statuut.

Federaal Migratiecentrum herinnert aan rechten van vluchtelingen

© BELGA

"Gezien de actualiteit" verwijst het Federaal Migratiecentrum nog eens naar de rechten en plichten van vluchtelingen, zoals bepaald door de Conventie van Genève. Zo moeten zij de wetten in het land van asiel respecteren en hebben ze recht op veiligheid en bescherming.

"Die bescherming, op grond van het internationaal publiek recht, gaat verder dan zomaar fysieke bescherming", merkt het Federaal Migratiecentrum op. "De vluchtelingen moeten dezelfde rechten genieten als andere vreemdelingen die wettig verblijven in het land van asiel. Ze hebben toegang tot de grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, bewegingsvrijheid en bescherming tegen onmenselijke en vernederende behandelingen."

Ook de economische en sociale rechten gelden "onverkort" voor vluchtelingen, onderstreept het migratiecentrum. "Ze hebben onvoorwaardelijk recht op medische verzorging, onderwijs en toegang tot de arbeidsmarkt." Het Federaal Migratiecentrum merkt op dat vluchtelingen zich ook stapsgewijs integreren op de arbeidsmarkt. Uit een studie van de KU Leuven en de ULB over de periode 2003-2006 - mee gefinancierd door het centrum - blijkt dat 19 procent van de vluchtelingen op het moment van hun erkenning al arbeidsmarktactief was. Na vier jaar was dat ruim de helft (55%). Anderzijds moest 57 procent van de vluchtelingen bij zijn erkenning beroep doen op maatschappelijke steun. Na vier jaar was dat aandeel gezakt tot nog een kwart, aldus nog het Federaal Migratiecentrum. (Belga/NSK)

Lees meer over:

Onze partners