Faes (N-VA): RIZIV dreigt miljoenen mis te lopen door legislatieve blunder

17/11/11 om 19:08 - Bijgewerkt om 19:08

(Belga) Vanaf 1 juli kunnen frauderende artsen die een inbreuk begingen in het kader van de verplichte ziekteverzekering niet meer bestraft worden met de sancties uit de RIZIV-wet maar enkel nog met een sanctie uit het Sociaal Strafwetboek (boete van maximaal 500 euro). Dat blijkt volgens Faes uit het antwoord van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx op haar mondelinge vraag donderdag in de Senaat. Ze verwijt de regering van lopende zaken nalatigheid.

De N-VA'ster erkent dat het om een vergissing gaat: "Het is nooit de bedoeling geweest deze specifieke inbreuken uit de ziekteverzekering te bestraffen met de sancties voorzien in het Sociaal Strafwetboek. Het was enkel de bedoeling de bepalingen van het strafwetboek over de opsporing en vaststelling van de inbreuken van toepassing te maken". De sanctie uit het Sociaal Strafwetboek - maximaal 500 euro - is fundamenteel lager dan de boetes uit de wet van 1994 over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Deze boetes worden bepaald in functie van het bedrag waarvoor gefraudeerd werd en kunnen oplopen tot enkele tienduizenden euro. Inge Faes hekelt vooral het feit het RIZIV en de minister een jaar de tijd hadden, tussen de publicatie in het Staatsblad en de inwerkingtreding van het wetboek op 1 juli 2011, om in te grijpen. Door de late reactie dreigen volgens haar alle lopende controledossiers op een sisser af te lopen en ontsnappen tientallen of honderden artsen aan een zware sanctie. (PVO)

Onze partners