Extremisten in het leger - Verschillende wetsvoorstellen op tafel

17/01/13 om 12:04 - Bijgewerkt om 12:04

(Belga) Het federale parlement buigt zich in de komende dagen en weken over mogelijkheden om de infiltratie van het leger door extremisten tegen te gaan. MR en cdH hebben alvast wetsvoorstellen klaar, nu blijkt dat Defensie niet over een juridische basis beschikt om salafisten uit het leger te zetten.

Concreet wil MR-Kamerlid Denis Ducarme het militaire statuut herzien en het leger zo de mogelijkheid geven zich snel van schadelijke leden te ontdoen, zonder daarbij voor hoge kosten te staan. Volgens de liberaal is de vakbond VSOA alvast voorstander van zijn voorstel.Partijgenoot Richard Miller wil in de Senaat dan weer een ambitieuzer voorstel neerleggen dat mikt op een grondwetsherziening. Zo wil hij een artikel toevoegen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waardoor niemand zich rechten en vrijheiden kan toe-eigenen om te proberen diezelfde rechten en vrijheden te vernietigen.CdH-Kamerlid Georges Dallemagne voorziet in zijn voorstel dan weer een meer doorgedreven screening van militaire kandidaten door de Staatsveiligheid.Op het kabinet van Defensieminister Pieter De Crem geeft men voorlopig geen commentaar. Verschillende parlementsleden hebben wel al aangekondigd hem donderdagnamiddag in de Kamer meer tekst en uitleg te willen vragen over de kwestie. (DLA)

Onze partners