Euthanasie - N-VA wil wilsverklaring levenslang geldig maken

22/03/13 om 10:53 - Bijgewerkt om 10:53

(Belga) N-VA-senator Elke Sleurs wil de bij het gemeentebestuur geregistreerde wilsverklaring over euthanasie levenslang geldig maken. Momenteel moet zo'n wilsverklaring elke vijf jaar hernieuwd worden, maar Sleurs wil dat omdraaien en de betrokkenen voortaan gewoon elke tien jaar aan hun verklaring herinneren.

Sinds september 2008 kunnen meerderjarigen bij hun gemeentebestuur een wilsverklaring rond euthanasie laten registreren. Volgens cijfers van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx gingen al zo'n 40.000 mensen - onder wie 62 procent vrouwen - daar op in, aldus Sleurs. Intussen zijn we echter vijf jaar later, waardoor heel wat van die wilsverklaringen zullen vervallen. Om dat te vermijden, wil Sleurs het systeem omdraaien. Overschakelen op een tienjaarlijkse herinnering zou de administratieve rompslomp voor de betrokkenen immers verlagen, maar tegelijk blijven verzekeren dat de verklaring in lijn ligt met de werkelijke wil van de patiënt, vermoedt de covoorzitster van de verenigde commissie Sociale Zaken en Justitie, die zich over de euthanasiekwestie buigt. Sleurs wil ook dat alle modellen van wilsverklaring geregistreerd kunnen worden, zolang ze alle bij wet vereiste elementen bevatten. Ze denkt dan bijvoorbeeld aan de LEIF-kaart en de modellen van de vzw Palliatieve Zorg Vlaanderen. Verklaringen weigeren omdat er te veel gegevens op staan, kan voor haar niet. (KNS)

Onze partners