"Europese Unie moet strijd aangaan tegen biopiraterij"

15/01/13 om 17:35 - Bijgewerkt om 17:35

(Belga) De Europese Unie en haar lidstaten moeten dringend de strijd aanbinden met de biopiraterij, vindt het Europees Parlement. Die praktijk houdt in dat multinationals nieuwe producten (vaak geneesmiddelen) laten patenteren die gebaseerd zijn op traditionele kennis en genetische hulpbronnen van lokale gemeenschappen uit ontwikkelingslanden. Zonder de toestemming van die gemeenschappen worden de producten dan gecommercialiseerd. De winst uit de verkoop is exclusief voor de industrie.

Volgens de volksvertegenwoordigers zou Europa het Nagoya-protocol van de Verenigde Naties moeten aannemen. Dat is erop gericht de opbrengst van de genetische hulpbronnen beter te verdelen tussen de landen waar ze worden gevonden en de landen die ze gebruiken. Het protocol dateert van 2010 maar werd voorlopig nog maar door negen landen geratificeerd. Een Europees land is daar niet bij.In de resolutie die het vandaag aannam, herinnert het Parlement eraan dat 70 procent van de armen rechtstreeks van de biodiversiteit afhangt voor hun overleven en hun algemeen welzijn. "De regels die we hanteren voor het gebruik van natuurlijke bronnen en traditionele kennis zijn slecht gedefinieerd en bedrijven maken van deze wettelijke onzekerheid misbruik om traditionele knowhow aan te wenden", zegt Catherine Grèze, het groene parlementslid dat de resolutie opstelde. Ze vindt dat de Europese Unie ervoor moet helpen zorgen dat de opbrengst van de commercialisering van traditionele kennis eerlijk verdeeld wordt, "in overeenstemming met haar engagement om armoede te bestrijden".Concreet vraagt het Parlement dat een octrooi pas toegekend wordt als de afkomst van de bron of kennis vrijgegeven wordt. Het land van oorsprong moet ook zijn toestemming voor het gebruik geven en delen in de winst. (PATRICK HERTZOG)

Onze partners