Europese regelgeving voor motoren in de maak

09/12/11 om 01:32 - Bijgewerkt om 01:32

(Belga) Europa wil de wetgeving omtrent gemotoriseerde tweewielers uniformiseren. Vandaag bestaan er binnen Europa een dertigtal verschillende wetgevingen, afhankelijk van het land wat de materie onoverzichtelijk en complex maakt.

Naast het gegeven dat men een uniform kader wil scheppen binnen de Unie, houdt het nieuwe plan enkele belangrijke wijzigingen in. De nieuwe regelgeving wil motoren vooral veiliger maken. Daarom moet elke nieuwe motorfiets met een motor die groter is dan 50 cc over ABS beschikken. Verder moeten motoren ook aan CO2-emissienormen voldoen. Er is ook sprake om allerhande technische modificaties aan de motor door te voeren. Als deze regels onvoldoende blijken, wil men nog restrictiever gaan werken op vlak van aanpassingen. De motorrijdersorganisatie FEMA stelt dat sommige ingrepen de veiligheid niet altijd ten goede komt. Bepaalde aanpassingen staan ter discussie en zullen in de toekomst wellicht niet langer mogelijk zijn wanneer ze niet bijdragen aan het comfort of de veiligheid van de motorrijder. Men zet er wel vaart achter want de Europese wetgeving zou reeds vanaf 2014 in voege gaan. Voor constructeurs moet op korte termijn een en ander duidelijk worden om tijdig aan de nieuwe normen te kunnen voldoen. (KAV)

Onze partners