Europese meerjarenbegroting - "Knoop ligt bij David Cameron"

08/02/13 om 13:21 - Bijgewerkt om 13:21

(Belga) De Britse premier David Cameron blijft de hoofdrol opeisen tijdens de onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting. De staatshoofden en regeringsleiders zijn al een heel eind opgeschoven, maar Cameron zou moeilijk doen over de 'flexibiliteit' van het budget, de mogelijkheid om met de uitgaven te schuiven.

Terwijl hun medewerkers verder blijven schaven aan een omvattend akkoord, hebben de leiders vanochtend een korte pauze ingelast. Naar verwachting gaan ze omstreeks 13.30 uur weer rond de tafel zitten.Volgens insiders zal de houding van David Cameron bepalend zijn voor het vlotten van de gesprekken. Hij pleit ervoor dat middelen uit de Europese begroting die uiteindelijk niet worden gebruikt, terugkeren naar de lidstaten. Anderen, waaronder de Fransen, willen dat geld verschoven kan worden van de ene begrotingspost naar de andere. Niet gebruikte middelen kunnen zo op andere domeinen noden lenigen. Die flexibiliteit moeten volgens die landen ook tussen de verschillende begrotingsjaren mogelijk zijn."Het is maar met zo'n flexibiliteit dat een aantal landen schoorvoetend bereid zal zijn het grote verschil tussen de uitgaven (960 miljard euro) en de betalingen door de lidstaten (908,4 miljard) te aanvaarden. Wordt dat mechanisme niet mogelijk gemaakt, zal het akkoord niet te pruimen zijn, al helemaal niet voor het Europees Parlement", analyseert een diplomaat.Ook over de toepassing van het flexibiliteitsmechanisme doet Cameron moeilijk. Hij wil dat de lidstaten daar unaniem over beslissen, anderen bepleiten een stemming bij meerderheid. Een unanimiteitsprocedure zou de Brit een de facto vetorecht geven. (THIERRY CHARLIER)

Onze partners