Europese heffingsgrondslag voor vennootschapsbelasting vindt bijval in parlement

21/03/12 om 17:54 - Bijgewerkt om 17:54

(Belga) De commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement heeft zich achter de verplichte invoering van een gemeenschappelijke Europese heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting geschaard.

Volgens Marianne Thyssen, die haar rapport over het voorstel met een meerderheid van 37 tegen 7 leden door de commissie loodste, belooft de invoering van één belastbare grondslag voor het belasten van grote bedrijven de Europese economie en concurrentiekracht een flinke duw in de rug te geven. "Dit maakt het gemakkelijker om in verschillende landen een vestiging te hebben en te houden. Bovendien laat het systeem bedrijven toe winsten en verliezen tussen hun vestigingen in de EU onderling te consolideren. Het zorgt er ook voor dat economische en maatschappelijke gronden zwaarder doorwegen dan zuiver fiscale argumenten bij het kiezen van vestigingsplaatsen", betoogt Thyssen. De Europese Commissie wou in haar oorspronkelijke voorstel slechts een facultatief systeem, maar Thyssen wil de gemeenschappelijke grondslag binnen een termijn van vijf jaar verplicht maken voor alle vennootschappen, met uitzondering van kleine en middelgrote ondernemingen. Het parlement heeft echter slechts adviesrecht. De lidstaten moeten het unaniem eens raken en dat belooft een harde dobber te worden. In landen als Ierland, waar de bedrijven profiteren van een zeer lage vennootschapsbelasting, vreest men dat het voorstel over de grondslag een opstapje vormt om later ook de tarieven te harmoniseren. (DIRK WAEM)

Onze partners