Europese Commissie wil strijd tegen sigarettensmokkel opvoeren

06/06/13 om 16:47 - Bijgewerkt om 16:47

(Belga) Door de illegale sigarettenhandel derft de Europese Unie jaarlijks meer dan 10 miljard euro aan inkomsten. De Europese Commissie heeft een strategie uit de doeken gedaan om deze 'booming business' de kop in te drukken.

De EU voert al jaren strijd tegen smokkel en namaaksigaretten, maar studies doen vermoeden dat de illegale handel blijft uitdijen. Zo citeert de Commissie een KPMG-rapport in opdracht van fabrikant Philip Morris waarin sprake is van een stijging met dertig procent in de voorbije zes jaar. Het aandeel van illegale consumptie in de totale consumptie zou gestegen zijn van 8,4 procent in 2007 tot 11,1 procent in 2012. Geschat wordt dat de Europese en nationale begrotingen op jaarbasis samen ruim 10 miljard euro aan taksen en douane-inkomsten mislopen. "Met name in tijden van drastische besparingen is dit verlies onaanvaardbaar", stelde bevoegd eurocommissaris Algirdas Semeta donderdag. Hij wijst er ook op dat de illegale handel ook maatregelen ter ontrading van tabaksgebruik ondermijnt. China en de Verenigde Arabische Emiraten blijven belangrijke landen van oorsprong, maar ook in de EU worden steeds meer illegale productiesites ontmanteld. Deel van het probleem is de sterke prikkel om te smokkelen. De verschillen in taksen en prijzen, zowel binnen de EU als in vergelijking met derde landen, blijven aanzienlijk. Tegelijkertijd lopen smokkelaars weinig risico. De controles zijn ontoereikend en de sancties relatief beperkt. Semeta schuift vier actieterreinen naar voren. Hij beseft ook dat een harmonisering van accijnzen niet voor morgen is, maar bepleit toch nauwere samenwerking om illegale handel minder aantrekkelijk te maken. Ook breekt hij een lans voor zwaardere sancties, een betere beveiliging van de toeleveringsketen en meer gemeenschappelijke douaneacties en andere operaties om het fenomeen te bestrijden. Europarlementslid Bart Staes (Groen) vindt het alvast positief dat Semeta het probleem opnieuw op de agenda zet. "Hopelijk kan hij de lidstaten overtuigen om echt mee te werken, want dit soort criminaliteit kan je niet van bovenaf aanpakken", aldus Staes. Het zou volgens hem "kortzichtig" zijn om niet te investeren in de strijd tegen illegale handel. Het Europarlementslid wijst erop dat "elke achterovergedrukte container" de overheid twee miljoen euro inkomsten kost. (Belga)

Onze partners