Europese Commissie wil netwerk van nationale diensten voor arbeidsvoorziening

17/06/13 om 17:02 - Bijgewerkt om 17:02

(Belga) De Europese Commissie heeft een lans gebroken voor de oprichting van een netwerk van nationale diensten voor arbeidsvoorziening. Dat zou de Europese coördinatie van het werkgelegenheidsbeleid ten goede moeten komen, onder meer voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid.

"Het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening, die een cruciale rol te spelen hebben in een actief arbeidsmarktbeleid, is van groot belang om de hoge werkloosheid aan te pakken", verklaarde eurocommissaris voor Werkgelegenheid László Andor maandag bij de presentatie van zijn voorstel. Andor wil dat elke lidstaat uit de hoogste leiding van zijn openbare dienst voor arbeidsvoorziening een lid en een plaatsvervanger aanstelt in de raad van bestuur van het Europese netwerk. In het netwerk kan niet enkel informatie over vacatures en 'good practices' uitgewisseld worden, maar het kan volgens Andor ook als platform dienen om de prestaties van de openbare diensten te vergelijken met 'relevante benchmarks'. De Commissie onderstreept dat openbare diensten voor arbeidsvoorziening als de Vlaamse VDAB ook van vitaal belang zijn voor een betere afstemming tussen werkzoekenden met specifieke vaardigheden en werkgevers die op zoek zijn naar deze vaardigheden. Terwijl Europa 26 miljoen werklozen telt, raken er immers ook 1,7 miljoen vacatures niet ingevuld. Andor ziet voor de betrokken diensten, die al langer informeel van gedachten wisselen op Europees niveau, ook een essentiële rol weggelegd bij de praktische toepassing van de jongerengarantieregeling, een Europees initiatief dat elke jongere vier maanden na het verlaten van de school of het verliezen van een job een nieuwe baan, een stage of opleiding wil garanderen. (Belga)

Onze partners