Europese Commissie onderzoekt fiscaliteit grensoverschrijdende werknemers

02/04/12 om 15:24 - Bijgewerkt om 15:24

(Belga) De Europese Commissie start een onderzoek naar de manier waarop Europeanen die niet in hun eigen land maar wel nog binnen de Unie aan de slag zijn, worden belast. "Fiscale belemmeringen vormen nog steeds een zeer moeilijk te nemen hindernis voor burgers die werk zoeken in een andere lidstaat", zegt de Commissie maandag.

Algirdas Semeta, Europees Commissaris bevoegd voor belastingen, is duidelijk: "In de interne markt moeten alle burgers gelijk worden behandeld. Discriminatie is ontoelaatbaar en het recht van vrij verkeer van de werknemer mag niet in het gedrang komen". Daarom start Semeta een onderzoek. Hij gaat na of burgers die het grootste deel van hun inkomen in een andere Europese lidstaat verdienen, zwaarder worden belast dan de burgers van die lidstaat. Concreet wil Semeta weten of alle werknemers binnen de grenzen van hetzelfde land even zwaar worden belast. Ook bekijkt hij of de EU-lidstaten een fiscaal onderscheid maken tussen hun eigen burgers en de burgers van een ander Europees land, vooral wat betreft het recht op aftrekposten en de toepassing van verschillende belastingtarieven. Het onderzoek zal alle categorieën behelzen, dus ook zelfstandigen en gepensioneerden. De Europese Commissie benadrukt dat de meeste lidstaten de Europese kernbeginselen inzake de interne markt in acht nemen. Mocht er toch een probleem zijn, dan zal de Commissie aandringen op wijzigingen. In het uiterste geval kunnen hardleerse landen voor het Europees Hof van Justitie gebracht worden. (Directphoto)

Onze partners