Europees Parlement wil nationale doelstellingen voor energiebesparingen

28/02/12 om 16:54 - Bijgewerkt om 16:54

(Belga) Het Europees Parlement wil de lidstaten bindende doelstellingen en maatregelen op het vlak van energiebesparingen opleggen. Dat bleek bij een stemming in de industriecommissie van het halfrond.

Tegen 2020 wil de Europese Unie de uitstoot van broeikasgassen met 20 procent terugdringen, het aandeel hernieuwbare energie tot 20 procent optrekken en het energieverbruik met 20 procent inperken. Die laatste doelstelling is niet bindend en dat laat zich voelen. De Europese Commissie becijferde onlangs dat de consumptie binnen acht jaar niet eens met 10 procent zal verminderen indien er geen extra maatregelen worden genomen. Daarom stelde de industriecommissie dat ook de doelstelling inzake energieverbruik bindend moet worden. Daartoe zijn volgens de Europarlementsleden bindende doelstellingen per lidstaat nodig. Het indijken van het energieverbruik zal volgens hen de CO2-uitstoot beduidend verminderen, investeringen en jobs creëren en de energiefactuur van gezinnen indijken. "De regeringen hebben nu de keuze: mensen beschermen tegen energie-armoede en jobs creëren, of de energiebedrijven almaar grotere winsten laten maken", verklaarde het groene Europarlementslid Claude Turmes. De Luxemburger ontving een mandaat om namens het parlement onderhandelingen aan te vatten met de lidstaten. De ontwerprichtlijn bevat voorts een aantal energiebesparende maatregelen die de lidstaten moeten nemen op het vlak van openbare aanbestedingen en de renovatie van openbare gebouwen. Ook energieleveranciers moeten volgens het voorstel een aantal energiebesparingen realiseren. Tenslotte vragen de Europarlementsleden ook een herziening van de Europese handel in CO2-uitstootrechten. (KAV)

Onze partners