Europees Parlement wil meer geld voor mensen in armoede

12/06/13 om 16:29 - Bijgewerkt om 16:29

(Belga) Het Europese fonds voor mensen die in armoede leven moet in de periode 2014-2020 niet met 2,5 miljard, maar met 3,5 miljard euro gespijsd worden. Bovendien moeten alle Europese lidstaten verplicht worden om aan het fonds deel te nemen. Dat vindt het Europees Parlement.

Met het nieuwe fonds wil de EU haar doelstelling realiseren om tegen 2020 minstens twintig miljoen mensen uit de armoede te halen. Momenteel dreigen bijna 120 miljoen Europeanen getroffen te worden door armoede of sociale uitsluiting en kampen 40 miljoen mensen met ernstige materiële ontbering. Het 'fonds voor minstbedeelden' is een voorstel van de Europese Commissie en zal deel uitmaken van de Europese meerjarenbegroting 2014-2020, waarover de Europese instellingen nog steeds geen vergelijk gevonden hebben. Als het van het Parlement afhangt, gaat er 3,5 miljard euro naar het fonds en moet de EU bij elke hulpbedeling 85 procent van de kosten dragen. In extreme gevallen zou die ratio opgetrokken worden naar 95 procent. De overige middelen moeten van de lidstaten komen. Anders dan wat de Commissie voorstelt, moeten die lidstaten verplicht aan het fonds deelnemen, vindt het Parlement. "We zijn nu niet gebaat bij een 'Europa à la carte'", reageert Bart Staes (Groen). "Het EU-fonds is een noodzakelijk instrument om aan de dringende behoeften tegemoet te komen van mensen die in extreme armoede leven." Over de omvang en de modaliteiten van het fonds moet het Parlement nog overeenstemming vinden met de EU-landen, maar mocht het op 2,5 miljard euro blijven steken, zou België jaarlijks recht hebben op 5 miljoen euro om daklozen te helpen, kinderarmoede te bestrijden of voedselhulp te bedelen, legt Staes uit. "Elk land behoudt de vrijheid om het geld bijvoorbeeld aan te wenden als aanvulling op de eigen ondersteuningssystemen of het meer te richten naar specifieke doelgroepen of specifieke noden. Het kan aangewend worden voor voedselhulp, maar ook voor startpakketten of andere innovatieve manieren om de weg te banen naar meer sociale inclusie." (Belga)

Onze partners