Europees Parlement weigert kwijting aan drie EU-agentschappen

10/05/12 om 17:15 - Bijgewerkt om 17:15

(Belga) Twee dagen na het ontslag van de voorzitster van de raad van bestuur heeft het Europees Parlement geweigerd om kwijting te verlenen aan de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA. Ook de financiële rekeningen van twee andere Europese agentschappen kregen geen groen licht, onder meer als gevolg van vermoedens van belangenvermenging.

De Europarlementsleden weigerden donderdag hun fiat te geven aan de begroting van EFSA voor 2010. EFSA is het agentschap dat de Europese beleidsmakers adviezen verstrekt over de toelating van voedingsproducten. Het halfrond verwijst naar de "excessieve" kosten van de raad van bestuur (92.630 euro) en de aantijgingen van belangenvermenging rondom voorzitster Diana Banati. Woensdag raakte bekend dat Danati met onmiddellijke ingang opstapt omdat ze een job gaat uitoefenen bij lobbygroep International Life Science Institute (ILSI). Het nieuws zorgde voor ophef in Europese kringen. Van Danati werd immers al lange tijd gezegd dat ze nauwe banden had met de industrie. De Commissie betreurde donderdag dat Banati een rechtstreekse overstap maakt. Illegaal is het niet, maar het druist volgens een woordvoerder in tegen "de geest van onafhankelijkheid van het agentschap". De Commissie bepleit een "cooling off period" tussen een topfunctie bij een agentschap en een job in de private sector, maar een voorstel heeft ze nog niet ingediend. De Commissie wil naar eigen zeggen eerst een consensus onder de lidstaten vinden. Overigens verzet de Commissie zich niet per definitie tegen de aanwezigheid van private belagen in de Europese agentschappen. Zo wijst ze erop dat ook de consumentenorganisaties vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur van EFSA. Vermoedens van belangenvermenging speelden ook een rol bij de weigering van het Europees Parlement om twee andere agentschappen kwijting te verlenen. Bij het Europees Medicijn Agentschap bestaan er twijfels over de onpartijdigheid van medewerkers en worden vraagtekens geplaatst bij aanbestedingen en het contractenbeheer. Bij het Europees Milieu Agentschap staan de banden van de uitvoerende directrice met de ngo Earthwatch ter discussie. (KAV)

Onze partners