Europees Parlement vraagt minimumstandaarden voor werknemers bij herstructureringen

15/01/13 om 15:21 - Bijgewerkt om 15:21

(Belga) De Europese Commissie moet snel met een wetsvoorstel komen dat Europese minimumstandaarden invoert voor de ondersteuning van werknemers bij herstructureringen. In het Europees Parlement keurde een grote meerderheid een resolutie in die zin goed. "Wij willen dat werknemers betere kansen hebben bij collectieve ontslagen in hun sector of bedrijf", zegt Bart Staes (Groen).

Dat de industrie stilaan wegtrekt uit Europa (zoals geïllustreerd wordt door de aangekondigde sluiting van Ford Genk en het stilleggen van de warme lijn in Luik) verdient een echt Europees antwoord. Dat vinden 503 Europese parlementsleden. De resolutie die zij goedkeurden kreeg ook 107 tegenstemmen en 72 onthoudingen.Op dit ogenblik bestaat er nog geen Europese wetgeving ter zake. De verplichte procedure die gevolgd moet worden na de aankondiging van een sluiting verschilt van land tot land. Het Parlement vraagt minimumstandaarden, met name op het vlak van informatievoorziening, de vorming van werknemers en de inspraak van die werknemers in de afhandeling van een herstructurering.Zo zouden bedrijven niemand mogen ontslaan alvorens alternatieven onderzocht zijn, zoals het verkorten van de arbeidstijd, het invoeren van gedeeltelijke werkloosheid of het terughalen van opdrachten die uitbesteed werden.Bart Staes vindt dat "uitgebreide scholingsrechten" en een "kwalitatief reïntegratiebeleid" de standaard moeten worden. "Gedurende hun loopbaan moeten werknemers de kans krijgen om zich bij te scholen zodat ze beter van werk naar werk kunnen stromen. Dat moet je niet als een kostenpost zien. Langdurige werkloosheid is veel schadelijker". (GEORGES GOBET)

Onze partners