Europees links verbolgen over stemming "tegen meer ademruimte voor begrotingen"

07/02/13 om 16:38 - Bijgewerkt om 16:38

(Belga) De socialisten en de groenen in het Europees Parlement zijn verbolgen over de "rechtsconservatieve meerderheid" die tegen een amendement gestemd heeft dat vraagt dat de nationale regeringen meer budgettaire ademruimte zouden krijgen. Volgens Saïd El Khadraoui (sp.a) bepleit het goedgekeurde rapport "opnieuw dat we ons aan een rigoureus besparingstraject moeten houden, terwijl ondertussen blijkt dat dat recept niet werkt".

Het Parlement sprak zich uit over de jaarlijkse groeianalyse van de Europese Commissie. In dat document blikt de Commissie vooruit op de economische politiek die op Europees én op nationaal niveau moet worden gevoerd.Volgens Philippe De Backer (Open Vld) moeten "de huidige inspanningen op het gebied van begrotingsconsolidatie en structurele hervormingen doorgezet worden". De linkse fracties zijn het daar niet mee eens en zijn verbolgen dat hun amendement dat meer soepelheid bepleit, weggestemd werd."Wij vragen dat er aan een meer gematigd ritme wordt bespaard, dat rekening houdt met de specifieke economische situatie van elke lidstaat", becommentarieert Saïd El Khadraoui. Zijn Groen-collega Bart Staes klaagt de gespletenheid van de liberalen en christendemocraten aan. Ze steunden een rapport dat "vraagt om snoeihard met de bezuinigingen door te gaan", maar tegelijk keurden ze een andere tekst goed waarin ze vragen om "beleidsruimte om de dramatische sociale en economische gevolgen van bezuinigingen tegen te gaan". Sinds vorige week gaan ook in ons land bij de PS en het cdH stemmen op om indien nodig de begrotingsteugels te vieren. (DLA)

Onze partners