Europees Hof wil niet dat sociale netwerken gegevens filteren

16/02/12 om 12:15 - Bijgewerkt om 12:15

(Belga) Een sociale netwerksite kan niet verplicht worden voor al zijn gebruikers een filtersysteem te installeren om te voorkomen dat ze illegaal muziek- en beeldmateriaal uitwisselen. Dat blijkt uit een arrest dat het Europees Hof van Justitie velde.

Het EHJ boog zich over een prejudiciële vraag van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg over een zaak die auteursrechtenmaatschappij SABAM aanspande tegen de Belgische sociale netwerksite Netlog. SABAM wil dat de rechter Netlog verplicht het uitwisselen van illegale muziek- en filmfiles onmogelijk te maken. Het gaat immers om beschermde werken en er wordt geen vergoeding voor betaald, is de redenering. SABAM eiste een dwangsom van 1.000 euro per dag. Het EHJ volgt SABAM echter niet. Netlog verplichten een filtersysteem op poten te zetten en dus algemeen toezicht laten houden op alle informatie is in strijd met de Europese richtlijn inzake elektronische handel en zou een ernstige aantasting kunnen betekenen van de vrijheid van ondernemerschap. Bovendien kan dergelijk bevel voor de gebruikers van Netlog een inbreuk op de privacy inhouden en hun recht op vrijheid van informatie aantasten. "Het antwoord van het Hof is dan ook dat de nationale rechter die een rechterlijk bevel zou uitvaardigen waarbij de hostingdienstverlener wordt verplicht een dergelijk filtersysteem te installeren, niet zou voldoen aan de vereiste dat een juist evenwicht wordt verzekerd tussen enerzijds het intellectuele eigendomsrecht en anderzijds de vrijheid van ondernemerschap, het recht op bescherming van persoonsgegevens en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie", luidt de conclusie. Het EHJ velde eerder al een gelijkaardig arrest in een zaak van SABAM tegen internetprovider Scarlet. (MVL)

Onze partners