Europees Hof van Justitie : Consument onterecht indruk gegeven dat hij prijs gewonnen heeft, kan niet

18/10/12 om 11:55 - Bijgewerkt om 11:55

(Belga) Agressieve campagnes waarbij de consument de indruk heeft dat hij een prijs gewonnen heeft, terwijl hij kosten moet maken om te weten welke prijs hij krijgt of om deze in ontvangst te nemen, zijn in strijd met het Unierecht. Dat stelt het Europees Hof van Justitie. Het verbod geldt ook als de kosten minimaal zijn ten opzichte van de waarde van een prijs.

Het hof deed uitspraak in een geschil tussen vijf Britse ondernemingen, gespecialiseerd in de verspreiding van reclamebrieven, en het Office of Fair Trading (OFT), dat belast is met de handhaving van de consumentenbeschermingswetgeving in het Verenigd Koninkrijk. De ondernemingen verspreiden individuele brieven, krasbiljetten en reclamebijvoegsels waarin de consument meegedeeld werd dat hij een prijs of voordeel gewonnen had. Om te weten om wat het ging, kon deze een zeer duur nummer bellen, een sms-dienst gebruiken of de informatie per post bekomen. De consument werd over de kosten geïnformeerd, maar niet over het feit dat de onderneming zelf een deel van de opbrengst ontving. Bovendien was bijvoorbeeld bij cruises op de Middellandse Zee onder meer de verzekering, haventaks, drank en eten niet inbegrepen. Een koppel betaalde daardoor 399 pond (492 euro) per persoon om van de promotie te kunnen genieten. Het Hof meent dat dergelijke praktijken niet kunnen, zelfs als de kosten minimaal zijn (een postzegel) in verhouding tot de waarde van de prijs of de handelaar geen winst opbrengt. De nationale gerechtelijk instanties moeten er bij hun beoordeling ook rekening meer houden of de informatie die aan de consument verstrekt wordt, duidelijk en begrijpelijk is, aldus nog het Europees Hof van Justitie. (MVL)

Onze partners