Europees Hof sluit annulering Waals decreet over openbare werken niet uit

18/10/11 om 13:14 - Bijgewerkt om 13:14

(Belga) Het Europees Hof van Justitie sluit niet uit dat een Waals decreet ter goedkeuring van vergunningen voor werken aan de luchthavens van Bierset en Charleroi en de spoorlijn tussen Brussel en Charleroi geannuleerd moet worden. Uit arresten blijkt dat het Hof eraan twijfelt of de omwonenden wel voldoende rechterlijke beroepsmogelijkheden hebben gehad.

De omwonenden hadden bij de Raad van State zes beroepen ingesteld tegen een aantal vergunningen die zijn verleend voor de exploitatie of uitvoering van werken aan Bierset, Charleroi en de betrokken spoorlijn tussen Brussel en Charleroi. Het Waalse parlement heeft echter niet op het beroep gewacht en heeft bij decreet de vergunningen geratificeerd om dringende redenen van algemeen belang. Daardoor hebben de vergunningen kracht van wet gekregen en is de Raad van State niet langer bevoegd. De omwonenden kunnen wel nog naar het grondwettelijk hof stappen, maar dan enkel om de grondwettelijkheid van het decreet te toetsen. De Raad van State wou daarom van het Europese Hof weten in welke mate het decreet verenigbaar is met een Europese richtlijn die burgers mogelijkheid tot beroep bij een rechter biedt in milieuzaken. Volgens het Hof kunnen projecten enkel buiten de reikwijdte van de richtlijn gehouden worden indien het project is aangenomen via een specifieke wet en indien de doelstellingen van de richtlijn tijdens de wetgevingsprocedure zijn bereikt. Het is aan de nationale rechter om dit te beoordelen. Het Hof stelt wel dat "het zuiver en eenvoudig ratificeren van bestuurshandelingen -zonder het voeren van een wetgevingsprocedure- niet onder de uitzonderingen kan geschaard worden". En indien de uitzonderingen niet ingeroepen kunnen worden, moet er volgens het Hof een rechterlijke instantie zijn die bevoegd is om een materiële of formele geldigheidstoets uit te voeren. Zoniet "moet het decreet buiten beschouwing gelaten worden", zo besluit de persmededeling. (OSN)

Onze partners