Europa zonder grenzen geldt niet altijd voor president

16/10/12 om 14:50 - Bijgewerkt om 14:50

(Belga) Gewone burgers kunnen binnen de Europese Unie onbeperkt reizen, maar dat blijkt voor een president niet steeds het geval te zijn. Het Europese Hof van Justitie stelde immers dat Slovakije het recht had om de Hongaarse president van zijn grondgebied te weren.

Op 21 augustus 2009 was de Hongaarse president Laszlo Solyom op weg naar de Slovaakse stad Komarno om er de onthulling van een standbeeld bij te wonen toen hij aan de grens werd tegengehouden. De Slovaakse overheid achtte het Hongaarse bezoek niet opportuun omdat die datum heel gevoelig ligt in het land. Op 21 augustus 1968 marcheerden troepen uit Hongarije en vier andere leden van het Warschaupact immers het toenmalige Tsjechoslovakije binnen. In Slovakije werd het bezoek als een provocatie bestempeld. Hongarije stapte naar het Hof omdat Slovakije het vrije verkeer binnen de Europese Unie zou geschonden hebben, maar het Hof gaat niet mee in de redenering van Boedapest. Als Europees burger geniet Solyom wel van het recht op vrij verkeer, zo stelt het Hof, maar een staatshoofd heeft op grond van het volkenrecht een bijzondere status en dat impliceert dat hij niet onder dezelfde voorwaarden als andere burgers toegang heeft tot het grondgebied van een lidstaat. "De omstandigheid dat een burger de functie van staatshoofd vervult, kan rechtvaardigen dat de uitoefening van het recht op vrij verkeer wordt beperkt op basis van het internationale recht", stelt het Hof, dat besluit dat het Europese recht Slovakije niet verplichtte om Solyom toe te laten op zijn grondgebied. (STR)

Onze partners