Europa wil zich beter beschermen tegen dumping

09/11/16 om 16:10 - Bijgewerkt om 16:11

Bron: Belga

(Belga) Terwijl duizenden manifestanten in de Europese wijk een krachtdadiger staalbeleid eisten, heeft de Europese Commissie voorstellen op tafel gelegd om de verdedigingslinie tegen dumping uit China en andere landen te versterken.

De Commissie presenteerde een nieuwe methode om dumping te berekenen bij de invoer uit landen waar sprake is van ernstige marktverstoringen of sterke overheidsinmenging in de economie. Het voorstel staat niet los van de nakende wijziging van het statuut van China bij de Wereldhandelsorganisatie en het probleem van overcapaciteit, dat exporteurs ertoe aanzet hun producten tegen dumpingprijzen op de Europese markt te verkopen, onder meer in de staalsector. Volgens vicevoorzitter Jyrki Katainen blijft handel "het beste instrument van Europa om groei te bevorderen". "Maar vrije handel moet eerlijk zijn en alleen eerlijke handel kan vrij zijn. Vandaag dienen we een voorstel in om onze instrumenten ter bescherming van de handel aan te passen om de overcapaciteit het hoofd te bieden en op een veranderend internationaal rechtskader in te spelen." Bij de berekening van dumping wil de Commissie voortaan niet enkel rekening houden met de binnenlandse prijs of de productiekosten in het land van uitvoer, maar ook met "ernstige verstoringen als gevolg van de invloed van de staat op de economie". Die methode wordt landenneutraal toegepast en zou ongeveer resulteren in evenveel antidumpingrechten als momenteel het geval is. Het voorstel moet goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de ministers bevoegd voor Handel, die vrijdag in Brussel bijeenkomen. Dat dreigt geen makkelijke opdracht te worden. De lidstaten zijn het al drie jaar oneens over een aanpassing van de Europese handelsbeschermingsinstrumenten. De Commissie wil het Amerikaanse voorbeeld volgen en hogere rechten kunnen heffen, maar landen als Groot-Brittannië en Nederland staan op de rem. (Belga)

Onze partners